Kontakt

Ivana Stonjeková

Autorka obrazů mandal


Od dětství snila stát se malířkou. Ne proto, že by toužila kopírovat vzácný smysl pro tvar od svého otce sochaře Miloše Hrušky a lehkost ruky své matky, akademické malířky Heleny Hruškové – Slavíkové. Bylo to proto, že toužila mluvit nikoliv verbálně, ale pomocí obrázků, které beze slov, tiše a účinně prosvětlují cesty v hlubinách lidských duší.

Život ji v počátcích tvorby vedl jinými cestami a tak se ve volném čase zabývala grafikou, gobelíny, vyšíváním, keramikou a profesně uměleckým pasířstvím, stále v skrytu duše věřila, že velké sny a činy jsou předem požehnány, a tak se jí jednou stane. Nakreslila první mandaly, spíše jen tak pro zábavu. S postupným zdokonalováním techniky kresby a tříbením záměrů, se velký koníček začal měnit na obrázky, která přetváří okolní i vnitřní svět. Denně přicházejí nové nápady a vnuknutí, jak pomocí kresby působit na zlepšení zdraví, čím léčit vztahy v rodině i ve společnosti, jak probouzet Lásku k Vlasti, k Přírodě, uzdravit vazby lidí se Zemí i s Vesmírem. S každou novou myšlenkou pracuje, od první čárky až k realizaci uceleného obrazu. Úspěch v realitě fyzického života obnáší zodpovědnou práci, pravdivost k sobě i k druhým, udržení vlastních záměrů, službu a respekt k poměrně jednoduchým, obecným zákonům příčin a následků.

Na několik měsíců v roce vymění pražský byt za svůj druhý domov, chalupu v Orlických horách, obklopenou kouzelnou přírodou, která je velkou inspirací pro její tvorbu. Tady také pod nebem plným hvězd, při pohledu na žhnoucí uhlíky dohasínajícího ohýnku začala uvažovat, jak nejlépe rozvinout vlastní schopnosti a realizovat své sny o lepším světě pro všechny lidi, o pomoci Přírodě, Vlasti i Zemi. Tady se rozhodla rozšířit své obzory. Kurzy, semináře a přednášky s tématy astrologie, tarotu a dalších oborů, také hluboké znalosti symboliky znaků, věcí, zvířat, stromů i událostí, přispěly k obohacení, zacílení a zkvalitnění tvorby. Zásadní vliv na další malby pak mělo studium kresby pravou hemisférou a automatické kresby. Spojení obecných vědomostí o společnosti i člověku, vztahu k přírodě a Zemi, lásky k lidem a zvířatům, s netradičními technikami a pohledy, vůlí a vlohami, přineslo schopnost přenést do obrazu mandaly energetiku člověka, události nebo situace ve vztazích. Každá z tisíců mandal Ivany se tak stává originálním energetickým příběhem, který má v sobě rovněž zaneseno rozuzlení situace. Vložený čitelný otisk nastolení příznivého stavu, v zájmu obecného prospěchu. Témata mandal zahrnují snad každý moment života člověka v propojení s Boží podstatou a Vesmírnými zákony. A tak si můžeme zvolit okruh, který nás v dané chvíli nejvíce zajímá. Zdraví, Láska, Radost, Pohoda, Harmonie, Příroda, Vlast, Země, Vesmír a mnoho dalších.

Za vyzdvižení určitě stojí téma Českých zemí, které je unikátní, obrazově - energetickou sbírkou, vypovídající o dávné i současné historii a živých tendencích národa a Vlasti. Stejně tak možnost tvorby osobních mandal na téma konkrétní osoby, partnera nebo kolektivu či firmy. Další zajímavostí je vytvoření hrací desky, složené ze 72 mandal pro dávnou duchovní indickou hru Líla. Mandaly s názvem Hojnost, Čistím vodu od všech negací, Otec v nás, Zlatavá záře univerza nebo Moudrost a síla velké bohyně jsou oblíbené obrazy nejen Ivany Stonjekové. Není možné vyvýšit jeden obraz nad druhým, protože celá tvorba je stejnorodou skládankou, vypovídající o smyslu bytí člověka na Zemi.

A protože budoucnost národa je skryta ve vzdělanosti, rozhodla se Ivana Stonjeková podělit se o své poznatky a zprostředkovat široké poznání dalším lidem. A tak založila Křišťálovou univerzitu – Školu věku Vodnáře pro každého. Její žáci zde mají možnost se kvalitně vzdělávat v zatím netradičních oborech, podstatných pro rozvoj osobnosti člověka. Kvalitní externí lektoři přednášejí astrologii, tarot, automatickou kresbu a také netradiční způsoby léčení. Studium je tříleté a nový ročník začíná každoročně v říjnu.

Mandala, to je výsledná forma původního záměru, tedy toho, co chci říci. Cíl je předem definován. Následuje nastínění geometrie obrázku. Pak už se po papíru pohybují akvarelové pastelky a různé štětečky. Mandala se vyvíjí, žije a roste. Hrubá kresba střídá malování drobounkých detailů. Techniky kresby a použité barvy a také materiály se mění. Ve fázi doladění Ivana používá temperové barvy, voskové pastely, modelovací strukturální hmoty, gelové fixy a glitry. Některé mandaly bývají odloženy třeba i na delší dobu, až přijde ten správný čas na jejich dokončení. Hotová mandala je pak označena popisem a číslem katalogu, aby později bylo možno vyhledat originál a publikovat jej, nebo obrázek aktualizovat. Mandala je živý organismus a tak je potřeba se k ní po čase vrátit, věnovat pozornost tomu, co se nového událo a provést aktuální úpravy.

Nečekejme na lepší vítr do plachet. Vše, co si dokážeme představit, lze také zrealizovat. Sny se plní. Začněme teď hned. Jak se podařilo naplnit sen Ivaně, to posuďte sami.

Pokud Vás mandaly vytvořené Ivanou Stonjekovou oslovují, pak právě Vás zveme na výstavy, nebo na naše webové stránky.

Ivana Stonjeková - Autorka mandal

Maluji vaši budoucnost

hezký sluníčkový den vám přeje Ivana Stonjeková

Ivana Stonjeková

Adresa
Kunínova 1720/3, 149 00 Praha 4

Telefon
+420 267 915 317
+420 603 949 972

E-mail
ivanastonjekova@gmail.com

Web
www.ceskemandaly.cz
www.mandalyivanystonjekove.cz
www.kristalovauniverzita.cz